OM OSS

StartOppLekene er et prosjekt som gjennomføres av Bergen Elite Ballklubb – Samfunn. Dette er en overbygningsklubb for breddeklubbene Hop BBK, IL Sandviken, Tertnes IL og Loddefjord IL.

Bergen Elite Ballklubb driver kompetansekrevende og kompetanseutviklende tiltak både for samarbeidsklubbene og for samfunnet generelt. Vi er spesielt opptatt av inkluderende tiltak der barn og unge kan delta uten egenandeler eller medlemskap.

Klubbens egen-aktivitet er elitespill i basketball.

Klubben har hjemmeside: www.bergenelite.no

I tillegg til dette prosjektet har klubben følgende aktiviteter:

Skolebasket for barneskolen

Kompetanseutvikling for barneskolen
Basketballcamp for ungdommer
Kontakt oss på:

post@startopplekene.no