INGEN PÅMELDING NØDVENDIG

GRATIS og ÅPENT tilbud

Åpent hver søndag: 11.00 – 15.00

Åpent hele skoleåret + høst, vinter, sommerferie -frem til mai 2024

Olsvikåsen vgs

Rapporter og tilrettelagte besøk er tilgjengelig

For datooversikt:

ilool.no

Velkommen til

StartOppLekene

Et prosjekt av Bergen Elite Ballklubb – Samfunn

 

Etter koronapandemien hadde mange behov for tilrettelagte aktiviteter om sommeren. Derfor startet Bergen Ballklubb med StartOppBergen.

Dette har vært en stor suksess i 2020 og 2021 med totale besøkstall på 1641.

Vi har evaluert og arbeidet videre med konspetet og fortsetter nå også etter pandemien med oppdatert tittel = StartOppLekene. Dette er et tilbud med trygge ungdommer som ivaretar gode og trygge rammer for barn og unge som trenger en trygg aktivitetsarena. StartOppLekene er en aktivitetsarena for de som har lyst å drive med sunne aktiviteter innenfor trygge rammer. StartOppLekene er skalert for å kunne ha mange baser og pop-up aktiviteter der vi besøker områder og aktiviserer barn og unge i nærområdet. I sommer skal barn og unge i aktivitet igjen! Aktiviteten er gratis for alle fra 7 – 16 år. Vi setter i gang aktiviteter på 1 fast base i Bergen (Olsvikåsen nærmiljøanlegg), i tillegg har vi en “pop-up” base som kan besøke deres nærmiljø. Dersom dere ønsker besøk i deres borettslag eller nærmiljø så ta kontakt på post@startopplekene.no.
For mer informasjon om nærmiljøaktivitet utenom StartOppLekene se: www.ilool.no

StartOppLekene

Aktivitetene er delt inn i vanlige fritidsaktiviteter med basketball, frisbee, badminton, hoppetau, tautrekking, osv. Det er utdannede aktivitetsledere på hvert sted som vil tilrettelegge for aktiviteten. Det blir gratis mat og drikke hver dag for dem som deltar.

Aktiviteter

I åpningstiden er alt utstyret vårt til fri disposisjon. Vi tilrettelegger for mange ulike aktiviteter. Ved dårlig vær spiller vi brettspill og gjør andre ting innendørs.

Vi har ikke noe forbud mot bruk av mobiltelefoner, men vi prøver å få deltakerne fysisk aktive i så stor grad som mulig. Her er noen av aktivitetene:

Frisbee
Badminton
Hoppetau
Brettspill
Ludo
Sjakk
Basketball
Hinderløype